تاریخ :  یکشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۰
نویسنده :  ولی اله مهدیزاده

کتاب بیماری‌های گیاهان دارویی (جلد اول) منتشر شد


http://uploadax.com/images/45078459290441204792.jpg
دفتر فروش:

تهران خیابان انقلاب،  بین خ ۱۲ فروردین و خ فخر رازی- پاساژ ظروفچی، طبقه سوم، واحد ،

انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی

قیمت پشت جلد: 21000 تومان


خرید الكترونيكى کتاب اند

نوت

 پس از واریز تعداد کتاب و آدرس دقیق (به همراه کد پستی و شماره تلفن و نام) خود  را به صورت فارسی (و نه فنگلیشی) به شماره 09128431824 پیامک كنيد تا به پست ارسال شود (پیامک سریعتر اقدام خواهد شد).

ارسال كتاب بسته به انتخاب شما، از طريق پست سفارشي (حداکثر ۱۰ روز) يا پيشتاز (حداکثر ۳ روز) انجام مي‌گيرد.

هزینه ارسال سفارشی یک کتاب به تمام نقاط ایران:  26 هزار تومان

هزینه ارسال پیشتاز یک کتاب به تمام نقاط ایران: 28 هزار تومان


بانك تجارت کد شعبه 1433  شماره حساب: ۳۸۹۲۰۲۲۹۵۹ به نام ولی اله مهدیزاده  شماره كارت: ۶۲۷۳۵۳۱۰۷۰۰۸۱۰۶۵

بانك ملی کد شعبه  شماره جساب 0216433801009 به نام ولی اله مهدیزاده شماره کارت: 6037991487582557       کدشبا IR380170000000216433801009 
فهرست مطالب
پیشگفتار 15
فصل اول: مقدمه‌ای بر گیاهان دارویی.. 17
فصل دوم: مقدمه­ای بر بیماری‌های گیاهی.. 27
انواع بیمارگرهای گیاهی.. 28
قارچ ها 30
پروكاريوت‌هاي بيماريزای گياهان. 31
باکتری‌ها 31
ویروس ها 34
ویروئیدها 35
نماتدها 36
علائم بیماری‌های گیاهی.. 38
فصل سوم: اسفرزه. 43
معرفی و گیاهشناسی.. 43
خواص درمانی و کاربردها 44
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 44
بیماری های اسفرزه 45
سفیدک کرکی.. 45
عامل بیماری.. 47
مرگ گیاهچه. 49
پژمردگی.. 49
سفیدک پودری.. 50
سوختگی برگی.. 51
بیماری‌های ویروسی.. 52
فصل چهارم: انجدان رومی.. 55
معرفی و گیاهشناسی.. 55
خواص درمانی و کاربردها 55
 نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 56
بیماری‌های انجدان رومی.. 57
زنگ... 57
سایر بیماری ها 58
فصل پنجم: اَنیسون.. 59
معرفی و گیاهشناسی.. 59
خواص درمانی و کاربردها 60
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 60
بیماری‌های انیسون. 61
سوختگی پاسالورایی.. 61
زنگ آنیسون.. 63
سایر بیماری‌ها 64
فصل ششم: آویشن.. 67
معرفی و گیاهشناسی.. 67
خواص درمانی و کاربردها 68
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 68
بیماری‌های آویشن.. 69
زنگ آویشن.. 70
خشکیدگی بوته های آویشن.. 70
فصل هفتم: بابونه آلمانی.. 71
معرفی و گیاهشناسی.. 71
خواص درمانی و کاربردها 72
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 72
بیماری‌های بابونه آلمانی.. 73
سفیدک پودری.. 73
سفیدک داخلی.. 74
سایر بیماری‌ها 75
فصل هشتم: بنگدانه. 77
معرفی و گیاهشناسی.. 77
خواص درمانی و کاربردها 78
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 78
لکه برگی.. 79
سوختگی برگی.. 79
سوختگی گیاهچه. 80
پوسیدگی ساقه. 81
پوسیدگی ریشه. 82
سوختگی باکتریایی.. 83
موزائیک بنگدانه. 83
موزائیک سبز. 84
نماتد ریشه گرهی.. 84
فصل نهم: بومادران.. 87
معرفی و گیاهشناسی.. 87
خواص درمانی و كاربردها 88
نیازهای اكولوژیكی و پراکنش... 88
بیماری های بومادران. 89
کپک خاکستری.. 89
سایر بیماری ها 89
فصل دهم: پروانش.... 91
معرفی و گیاهشناسی.. 91
خواص درمانی و كاربردها 91
 نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 92
سرخشکیدگی.. 93
پوسیدگی ساقه. 96
لکه برگی.. 97
سوختگی برگی.. 99
لکه نشانه ای.. 100
سوختگی برگی.. 100
پوسیدگی پایه. 103
پوسیدگی طوقه و ریشه. 104
مرگ گیاهچه. 105
سوختگی گل.. 105
سوختگی بوتریتیسی پروانش... 106
بیماری های موزائیکی.. 107
ویروس پژمردگی لکه‌ای گوجه‌فرنگی.. 108
فیلودی یا ریزبرگی.. 108
زردی مینا 109
باکتری سخت کشت.. 109
فصل یازدهم: پروانش صغیر. 111
معرفی و گیاهشناسی.. 111
خواص درمانی و کاربردها 112
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 112
بیماری‌های پروانش صغیر 112
سوختگی بوتریتیسی.. 112
سوختگی ساقه. 114
سر خشکیدگی.. 116
پوسیدگی ریشه. 116
نماتدها 117
زردی مینا 117
موزاییک خیار 117
فصل دوازدهم: تاتوره. 119
معرفی و گیاهشناسی.. 119
خواص درمانی و کاربردها 120
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 120
بیماری های تاتوره 121
لکه برگی.. 121
سوختگی برگی.. 123
سوختگی برگی و پوسیدگی میوه 125
پوسیدگی ریشه. 127
موزائیک بدشکلی.. 128
پژمردگی ویروسی.. 129
ریزبرگی.. 129
موزائیک... 129
پوتی ویروس اچ توتون.. 132
ویروس کلمبیایی تاتوره 132
فصل سیزدهم: ترخون.. 134
معرفی و گیاهشناسی.. 134
خواص درمانی و کاربردها 135
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 135
زنگ قهوه ای.. 136
پوسیدگی ریشه، طوقه، شانکر ساقه و سوختگی شبکه ای رایزوکتونیایی. 137
فصل چهاردهم: جین سِنگ... 138
معرفی و گیاهشناسی.. 138
خواص درمانی و کاربردها 138
 نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 139
بیماری های جین سنگ... 141
آنتراکنوز 141
سفیدک پودری.. 143
سوختگی برگی.. 145
سوختگی برگ و ساقه بوتریتیسی.. 148
پوسیدگی ریشه. 148
الف- پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه. 148
مرگ گیاهچه‌ 155
پوسیدگی سیاه ریشه. 156
ریشه زنگی و لکه زنگی.. 158
نماتد مولدگره ریشه. 162
سوختگی باکتریایی.. 163
بیماری های غیر مسری.. 164
فصل پانزدهم: ختمی دارویی.. 167
معرفی و گیاهشناسی.. 167
خواص درمانی و کاربردها 168
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 168
بیماری های ختمی.. 169
زنگ... 170
بوته میزی فوزاریومی.. 171
آنتراکنوز 173
فصل شانزدهم: خشخاش... 175
معرفی و گیاهشناسی.. 175
خواص درمانی و کاربردها 176
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 176
بیماری‌های خشخاش... 177
بیماری های قارچی.. 178
سوختگی نشا و مرگ گیاهچه. 178
لکه برگی ها 178
سوختگی های برگی.. 179
سفیدک داخلی.. 181
سفیدک پودری.. 184
آلودگی های کپسول.. 186
پژمردگی و پوسیدگی های ریشه. 186
پوسیدگی نرم باکتریایی.. 188
بیماری های ویروسی.. 190
ویروس لکه حلقوی کلم. 190
ویروس زردی چغندرقند. 190
ویروس موزاییک زردی لوبیا 191
ویروس موزائیک شلغم. 191
موزائیک خشخاش... 192
بیماری فیتوپلاسمایی.. 192
فصل هفدهم: رازک.. 194
معرفی و گیاهشناسی.. 194
خواص درمانی و کاربردها 194
 نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 195
بیماری های رازک... 196
پوسیدگی سیاه ریشه. 196
سوختگی نوک میوه و شانکر رازک... 197
پژمردگی یا شانکر فوزاریومی.. 199
سفیدک داخلی.. 201
سفیدک پودری.. 204
پوسیدگی قرمز طوقه. 204
پژمردگی ورتیسلیومی.. 205
بیماری های باکتریایی.. 207
بیماری های نماتدی.. 208
نماتد کیست.. 208
ویروئیدها و ویروس ها 209
فصل هجدهم: رازیانه. 210
معرفی و گیاهشناسی.. 210
خواص درمانی و کاربردها 211
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 211
بیماری های رازیانه. 212
سفیدک پودری.. 213
سوختگی رامولاریایی.. 213
پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه. 213
مرگ آلترناریایی گیاهچه. 214
سایر بیماری ها 215
فصل نوزدهم: رزماری.. 218
معرفی و گیاهشناسی.. 218
خواص درمانی و کاربردها 219
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 219
بیماری های رزماری.. 220
پژمردگی.. 220
گونه های فایتوفتورا 221
گونه های رایزوکتونیا 222
گونه های فوزاریوم. 222
سفیدک پودری.. 223
سایر بیماری ها 225
فصل بیستم: زردچوبه. 227
معرفی و گیاهشناسی.. 227
خواص درمانی و کاربردها 228
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 228
بیماری های زرد چوبه. 230
پوسیدگی ریزوم. 230
سوختگی (بلاچ) برگی.. 232
لکه برگی.. 233
بلاست برگی.. 234
پوسیدگی های انباری.. 234
بیماری های نماتدی.. 235
سوختگی باکتریایی.. 235
فصل بیست و یکم: زرشک... 237
معرفی و گیاهشناسی.. 237
خواص درمانی و کاربردها 238
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 238
بیماری های زرشک... 239
لکه برگی.. 239
آنتراکنوز 239
سفیدک های پودری.. 240
پژمردگی ورتیسلیومی.. 240
زنگ سیاه 240
لکه برگی باکتریایی.. 241
فیلودی زرشک... 241
فصل بیست و دوم: زعفران.. 243
معرفی و گیاهشناسی.. 243
خواص درمانی و کاربردها 244
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 244
بیماری های زعفران. 246
پوسیدگی های ریشه. 246
پوسیدگی استروماتینیایی ریشه. 246
پوسیدگی پیتیومی ریشه. 246
پوسیدگی فوزاریومی پیاز زعفران.. 247
پوسیدگی ماکروفومینیایی.. 248
پوسیدگی اسکلروتینیایی.. 248
پوسیدگی پنیسلیومی.. 249
باکتری سودوموناس... 249
ویروس موزائیک نرگس... 249
ویروس شکستگی گل زعفران.. 249
فصل بیست و سوم: زيره سبز. 251
معرفی و گیاهشناسی.. 251
خواص درمانی و کاربردها 252
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 252
بیماری های زیره سبز 253
پژمردگی فوزاریومی.. 253
سوختگی زیره سبز. 254
سفیدک پودری.. 255
پوسیدگی ریشه. 255
فصل بیست و چهارم: زیره سیاه. 257
معرفی و گیاهشناسی زیره سیاه ایرانی.. 257
خواص درمانی و کاربردها 258
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 258
بیماری های زیره سیاه ایرانی.. 259
معرفی و گیاهشناسی زیره سیاه اروپایی.. 259
خواص درمانی و کاربردها 259
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 259
بیماریهای زیره سیاه اروپایی.. 260
فصل بیست و پنجم: سنا 263
معرفی و گیاهشناسی.. 263
خواص درمانی و کاربردها 264
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 264
بیماری های سنا 265
مرگ گیاهچه‌ 265
سوختگی برگی.. 266
لکه برگی.. 268
سایر بیماری ها 269
فصل بیست و ششم: سنبل‌الطیب.. 272
معرفی و گیاهشناسی.. 272
خواص درمانی و کاربردها 273
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 273
بیماری های سنبل الطیب.. 274
زنگ... 274
سفیدک پودری.. 275
پوسیدگی اسکلروتینیایی.. 275
سایر بیماریها 275
فصل بیست و هفتم: سنبل ختایی.. 278
معرفی و گیاهشناسی.. 278
خواص درمانی و کاربردها 279
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 279
بیماری های سنبل ختایی.. 280
فصل بیست و هشتم: سیاه دانه. 282
معرفی و گیاهشناسی.. 282
خواص درمانی و کاربردها 283
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 283
بیماری های سیاه دانه. 284
فیلودی.. 284
پژمردگی فوزاریومی.. 285
پوسیدگی ذغالی.. 285
فصل بیست و نهم: شابیزک.. 287
معرفی و گیاهشناسی.. 287
خواص درمانی و کاربردها 288
نیازهای اكولوژيكي و پراکنش... 288
نکروز برگی.. 289
لکه برگی.. 290
پوسیدگی‌های ریشه. 291
1- پوسیدگی پیتیومی ریشه شابیزک... 291
2- پوسیدگی فوزاریومی ریشه شابیزک... 295
3- پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه شابیزک... 297
پوسیدگی طوقه. 300
موزائیک شابیزک ‏ 300
پیسک شابیزک... 301
فصل سی‌ام: شیرین بیان.. 303
معرفی و گیاهشناسی.. 303
خواص درمانی و کاربردها 304
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 304
بیماری های شیرین بیان. 305
لکه برگی نیگروسپورایی.. 306
لکه برگی سرکوسپورایی.. 306
سوختگی برگی.. 307
زنگ... 308
پوسیدگی ریشه، پوسیدگی یقه و پژمردگی.. 310
فصل سی‌ویکم: گل انگشتانه. 311
معرفی و گیاهشناسی.. 311
خواص درمانی و کاربردها 312
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 312
بیماریهای گل انگشتانه. 313
آنتراکنوز 314
لکه برگی.. 314
سایر بیماری های قارچی.. 315
بیماری‌های ویروسی.. 316
فصل سی‌ودوم: نعناع فلفلی.. 317
معرفی و گیاهشناسی.. 317
خواص درمانی و کاربردها 318
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 318
بیماری های نعناع فلفلی.. 319
زنگ... 320
پژمردگی ورتیسلیومی.. 321
پوسیدگی ساقه و استولون.. 323
سفیدک پودری.. 323
پوسیدگی فومایی ساقه. 323
سفیدک پودری.. 324
سوختگی برگ... 324
پژمردگی فوزاریومی.. 325
فصل سی‌‌سوم: همیشه بهار. 327
معرفی و گیاهشناسی.. 327
خواص درمانی و کاربردها 328
نیازهای اکولوژیکی و پراکنش... 328
بیماری های همیشه بهار 329
سفیدک پودری.. 329
پوسیدگی اسکلروتینیایی.. 330
سوختگی آلترناریایی.. 330
نماتد ریشه گره ای.. 330
فيلودي.. 331
ویروس رگبرگ زردی شبکه‌ای.. 332
سایر بیماری های ویروسی.. 332 منابع  333

:: موضوعات مرتبط: بیماری شناسی
:: برچسب‌ها: چاپ کتاب, بیماری های گیاهان دارویی
دانشجویان مایل به همکاری خصوصا دانشجویان گروه بیماری دانشگاه تربیت مدرس درخواست می شود به آدرس (vmahdizadeh@gmail.com) ایمیل زده و نام کاربری و رمز عبور مربوطه را دریافت نماییند